Pravila i uslovi koriščenja sajta

Hvala što ste posetili internet sajt „Pseudonim“. Vaš pristup, kao i korišćenje ovog internet sajta (u daljem tekstu: internet sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite internet sajt.

Vlasništvo sadržaja

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo autora Pseudonim ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Autor će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Vaša upotreba internet sajta

Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, Autor se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, Autor ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.

Izuzeće od odgovornosti

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Autor nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Autor. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Autor ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Autor ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Autora.

Sadržaj dostupan na ovom internet sajtu

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji Sadržaj koji je dostupan za preuzimanje sa internet sajta (u daljem tekstu Sadržaj), pripadaju Autoru, osim ako drugačije nije izričito određeno. Vaša upotreba Sadržaja podleže uslovima Zakona o zaštiti autorskih prava Republike Srbije. Nemojte preuimati niti koristiti Sadržaj ako se ne slažete sa ovim odredbama. Kada preuzimate ili koristite Sadržaj sa internet sajta, to činite na sopstveni rizik.

Izmena uslova korišćenja

Autor može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Autor čuva privatnost svih posetilaca ovog internet sajta (u daljem tekstu: Internet sajt) i štiti lične podatke posetilaca internet sajta. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristim i štitim informacije koje nam pružate.

Informacije koje dobijamo od Vas

U načelu možete posetiti ovaj internet sajt bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Na pojedinim delovima ovog internet sajta traže se lične informacije o Vama kako bi vam bilo omogućeno ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite. Ovo se čini putem upotrebe online formulara i svaki put kada pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje se dobiju od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona, faksa ili e-mail adresu. Od vas nikada neće biti tražene dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.

Upotreba sakupljenih informacija

Informacije do kojih se dođe ne koristi se kako bi bili lično identifikovani, već da bi na osnovu tih i drugih informacija bio izmeren broj poseta internet sajtu, prosečno vreme provedeno na internet sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije će se koristiti isključivo kako bi se izmerila frekvencija posećivanja ovog internet sajta i unapredio njegov sadržaj. U slučaju kada se od Vas zatraže druge lične informacije, kao što su Vaše ime i e-mail adresa, biće tražen Vaš pristanak (npr. upotrebom online formulara ili putem e-maila), bićete obavešteni o procesu prikupljanja informacija i o tome kako će biti upotrebljene. Informacije koje Vi date ili do kojih se dođe putem ovog internet sajta, koristiće se isključivo za odgovaranje na Vaša pitanja i/ili za pružanje i poboljšanje usluga. U slučaju da se predomislite i ne želite da budete kontaktirani u budućnosti, bićete zamoljeni da o tome obavestite.

Otkrivanje informacija

Informacije koje date čuvaju se na serveru, a mogu im pristupiti autor ili vlasnik, državni organi, pravni sledbenici i lica ukoliko se angažuju da obrađuju podatke u ime vlasnika, u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste Vi dali odobrenje. Takođe, mogu se preneti informacije o upotrebi ovog internet sajta trećim licima, ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Osim ako to zakon ne nalaže, ni na koji način se neće učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da daju lične informacije.

Drugi internet sajtovi

Internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod kontrolom vlasnika ovog internet sajta i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od zaštite privatnosti ovog internet sajta.

Upotreba kolačića (Cookies)

Kao i većina sajtova na internetu, ovaj sajt koristi tzv. “kolačiće” (u nastavku Cookie). Cookie-ji su mali tekstualni fajlovi koje Vaš Internet pregledač (u nastavku browser) čuva na Vašem računaru i koji pomažu da se identifikujete na web sajtovima prilikom kasnijih poseta. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao taj Cookie. Korišćenje Cookie-ja je standardna praksa na Internetu i većina browser-a je podešena tako da automatski prihvata sve Cookie-je. Međutim, Vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj browser posebno podesiti za rad sa Cookie-jima. Za ove procedure pogledajte dokumentaciju ili Help/Pomoć sekciju Vašeg browser-a. Na ovom sajtu se koriste Cookie-ji isključivo kako bi Vam bio omogućen bolji kvalitet interakcije sa ovim sajtom, za potrebe statističke analize posećenosti i optimizaciju oglašavanja na internetu preko servisa Google Analytics i Google Ads. Datalji o ovim servisima kao i o mogućnostima Vašeg podešavanja se mogu pogledati na sledećim linkovima: www.google.com/analytics/learn/privacy.html, www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/, www.google.com/ads/preferences.